Tips voor solliciteren bij Pfizer

Een gedragsgebaseerd sollicitatiegesprek is gebaseerd op de filosofie dat eerdere prestaties toekomstige prestaties voorspellen. Aangezien prestaties het gevolg zijn van ons gedrag, kunnen we de toekomstige prestaties van een kandidaat voorspellen door vroeger gedrag te peilen of te evalueren.

Een gedragsmatig sollicitatiegesprek is ontwikkeld om een kandidaat te beoordelen op een standaardset competenties die vereist zijn voor de functie. Competenties zijn iemands eigenschappen die belangrijk zijn voor effectieve prestaties in een functie en deze zijn gewoonlijk een mengeling van vaardigheden, capaciteiten, motivatie en kennis.

Hoe verloopt een gedragsgebaseerd sollicitatiegesprek?

Een gedragsgebaseerd sollicitatiegesprek is een gestructureerd gesprek dat bestaat uit specifieke vragen over elk gebied van competentie dat moet worden beoordeeld. De gespreksleider vraagt u om specifieke voorbeelden van eerder gedrag, die een bewijs leveren voor elke competentie en alle kandidaten die op dezelfde functie solliciteren krijgen dezelfde vragen voorgelegd. De vragen beginnen vaak met “Vertel eens iets over een keer toen u …” of “Geef eens een voorbeeld van …” De gespreksleider stelt u steeds een vraag en gaat dan door met een serie indringende vragen om de voor elk competentiegebied benodigde informatie te verzamelen.

Hoe bereid ik mij voor op een gedragsgebaseerd sollicitatiegesprek

Nu u nu enig inzicht hebt over wat een gedragsgebaseerd sollicitatiegesprek inhoudt en hoe het verloopt, kunt u beginnen met u erop voor te bereiden en ervoor te oefenen.

Helaas kunnen we u niet precies vertellen welk gedrag of welke competenties we gaan beoordelen tijdens het gesprek. U kunt echter vast wel situaties bedenken die ons laten zien dat u de kwaliteiten bezit die wij zoeken. Denk aan uw specifieke bekwaamheden en breng deze in verband met de gestelde vragen en de vaardigheden die worden beoordeeld.

Een nuttige techniek die u kunt gebruiken bij het voorbereiden op en het beantwoorden van op competentie gebaseerde vragen is de ‘S.G.R.’- techniek. Deze afkorting fungeert als herinnering hoe u uw antwoorden kunt structureren.

  • Situatie – wat was de context / situatie van het voorbeeld?
  • Gedrag – wat werd er van u gevraagd in de zin van plannen / doelstellingen / uitdagingen? Welke acties heeft u ondernomen?
  • Resultaat – wat is er gebeurd / wat was het resultaat van uw acties?

U wordt gevraagd om specifieke, gedetailleerde voorbeelden. Als u deze vorm gebruikt, is het nuttig om de gespreksleider iets te vertellen over de Situatie, maar het grootste deel van uw voorbeeld moet gaan over uw Gedrag – wat u hebt gedaan en gezegd in die situatie. Het is altijd een goed idee om ook te denken aan uitdagingen en problemen waar u voor hebt gestaan en hoe u deze hebt aangepakt, en ook wat u van deze ervaringen hebt geleerd.

Als u deze vorm gebruikt, geeft u de gespreksleider een goed inzicht in uw ervaring en gedrag.

Tips voor het gesprek

  • Wees uzelf – gedraag u op natuurlijke wijze, de gespreksleider wil u leren kennen.
  • Wees niet bang om de tijd te nemen om uw gedachten te organiseren en bedenk voordat u begint te spreken welk voorbeeld het beste bij de vraag past.
  • Er is niets mis mee om dingen te vragen – het gesprek is tweerichtingsverkeer.
  • Het is ook oké om de gespreksleider te vragen de vraag te herhalen of uit te leggen voor een beter begrip van wat er aan u wordt gevraagd.
  • Als u niet zeker weet of uw voorbeeld wel is wat de gespreksleider wilde horen, kunt u aan het eind van uw antwoord best even bij de gespreksleider checken of u de vraag inderdaad hebt beantwoord.