Diversiteit en inclusie

Diversiteit is net zo essentieel voor het opbouwen van een succesvol bedrijf als voor het creëren van een levendige cultuur.

Bij Pfizer dragen medewerkers met allerlei achtergronden en capaciteiten unieke gezichtspunten en invalshoeken bij aan alle aspecten van het bedrijf, van het ontwikkelen van geneesmiddelen tot het op de markt brengen ervan. Medewerkers met verschillende achtergronden hebben een meer persoonlijk begrip voor de behoeften en vragen van onze klanten. Teams met een gevarieerde samenstelling werken beter samen, gaan beter om met verschillen en zijn meer geneigd tot het zoeken naar een evenwicht tussen voorzichtigheid en het nemen van risico’s. Gevarieerde teams werken ook effectiever in een internationale omgeving en helpen zo om Pfizer de wereldleider te maken bij het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen om de gezondheid te verbeteren en levens te redden.

Visie

Het Diversiteit- en Inclusieteam van Pfizer richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die:

  • medewerkers leren de waarde van diversiteit te appreciëren en Pfizer te zien als een eerlijke, ondersteunende omgeving waar zij een zinvolle loopbaan kunnen opbouwen
  • managers en leidinggevenden verantwoordelijk stellen voor het creëren van een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving
  • patiënten, aandeelhouders en andere belanghebbenden de waarde van diversiteit doen realiseren door middel van vernieuwende productontwikkeling en gedegen bedrijfsrentmeesterschap

Bij Pfizer treffen medewerkers met allerlei achtergronden en capaciteiten leiders aan die hen inspireren tot topprestaties, managers getraind om divers talent te ontwikkelen en te koesteren en een cultuur die zich inzet om elke medewerker een bevredigende loopbaan te laten opbouwen en zijn of haar volle potentieel te bereiken.

Medewerker Hulpmiddel Groepen

Bij Pfizer worden medewerkers hartelijk verwelkomd als zij actief worden bij één of meer van onze ruim 95 Colleague Resource Groups (Hulpmiddelengroepen voor medewerkers, CRG’s) op locaties over de hele wereld. Pfizer heeft CRG’s die zich op de volgende groepen richten: Aziaten, zwarten, medewerkers met een handicap, Latino’s, LGBTQ, veteranen en vrouwen. In Europa richten Diversity Councils zich op alle soorten diversiteit.

CRG’s zijn groepen medewerkers die deel uitmaken van een diverse bevolkingsgroep of diens doelstellingen ondersteunen. Zij bieden ondersteuning, ontwikkelingskansen, mentorschap en gelegenheid tot netwerken om hun leden te helpen hun vaardigheden te versterken en hun loopbaan te bevorderen. Door hun unieke achtergronden en gezichtspunten dragen zij ook bij aan het bevorderen van de zaken van Pfizer en helpen ze hun eigen gemeenschappen door als groep deel te nemen aan vele vrijwilligers- en filantropische activiteiten.

Gemeenschapsvorming

Of het nu gaat om het sponsoren van studiebeurzen voor studenten of het sponsoren van gezondheidsvakbeurzen gericht op de unieke vragen van diverse bevolkingsgroepen wat betreft gezondheidszorg, de CRG’s van Pfizer hebben net zo veel te maken met gemeenschapsvorming als met het creëren van een interne cultuur. En bij Pfizer is de wereld onze gemeenschap: we sponsoren en ondersteunen vele filantropische initiatieven, zoals ons karakteristieke programma Global Health Fellows, dat helpt om levensreddende en gezondheidsbevorderende geneesmiddelen en gezondheidszorgwerkwijzen naar alle uithoeken van de wereld te brengen.

 

Ian Read

CEO

Voor het bezorgen van vernieuwende therapieën die het leven van patiënten aanzienlijk verbeteren, is het hebben van medewerkers die problemen benaderen vanuit verschillende invalshoeken op basis van verschillende levenservaringen een vereiste. Alleen met een divers personeelsbestand dat beschikt over uiteenlopende capaciteiten en talenten kunnen we de belangrijkste medische behoeften op de wereld aanpakken.

Chuck Hill

Executive Vice President, Worldwide Human Resource

Pfizer biedt een eerlijke en ondersteunende omgeving om een zinvolle loopbaan in op te bouwen. Onze medewerkers stellen de waarde van diversiteit op prijs. We stellen managers en leidinggevenden verantwoordelijk voor het creëren van een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving en laten patiënten, aandeelhouders en andere belanghebbenden zich de waarde van diversiteit realiseren door middel van vernieuwende productontwikkeling en gedegen bedrijfsrentmeesterschap.

Freda Lewis-Hall

Chief Medical Officer en Voorzitter, Diversity Worldwide Leadership Council

Diversiteit en inclusie zijn onmisbaar voor ons zakelijk succes als internationaal bedrijf. We moeten de daad bij het woord voegen door bij alles wat we doen blijk te geven van inclusief gedrag en respect te tonen voor het individu.

Beth McCormick

Vice President, Talent Planning & Inclusion

Succes in een loopbaan betekent voor iedereen iets anders. We begeleiden medewerkers zodat ze zelf hun definitie van succes kunnen bepalen en vervolgens geven we ze de hulpmiddelen, programma’s, omgeving en vaardigheden ter verwezenlijking van hun loopbaandoelen.